Çok Fonksiyonlu Endoüroloji Simülatörü

ADAM MultIFunctIonal SImulator for Endourology (ETXY/Uro)

EXTY URO ADAM gerçek bir cerrahide kullanılan enstrümanların kullanımını mümkün kılan, Neoderma® ile yapılmış bir ürüner sisteme sahiptir. Prostatik rezeksiyon,üretroplasti,polip çıkarılması,basket,double J uygulamaları,lithotriptor kullanımı, lazer, üreteral ostium tanımlama,üreteroskopi ve nefroskopi gibi ürolojik endoskopi eğitimlerini sağlar.

Kategoriler:

Açıklama

ADAM MultIFunctIonal SImulator for Endourology (ETXY/Uro)

EXTY URO ADAM gerçek bir cerrahide kullanılan enstrümanların kullanımını mümkün kılan, Neoderma® ile yapılmış bir ürüner sisteme sahiptir. Prostatik rezeksiyon,üretroplasti,polip çıkarılması,basket,double J uygulamaları,lithotriptor kullanımı, lazer, üreteral ostium tanımlama,üreteroskopi ve nefroskopi gibi ürolojik endoskopi eğitimlerini sağlar.

Ek bilgi

Tanı ve tedavi eğitim özellikleri:

Mesane tümörleri, Taş ve tümör çıkarma, Biyopsi, Verum Montanum, prostat, mesane,ureteral orifis,üreter ve böbrek gibi anatomik yapıların üreteroskopi ile tanımlanması., Prostatik rezeksiyon, Double J stent uygulama ve çıkarma, Makas ve rezekteskop ile polip çıkarma, Semi-rigid ve flexible endoskoplar ile diğer özel işlemler., Makas,forseps,basket,litotoriptör ve iğne biyopsi kullanımının yanı sıra,mesane içine biyolojik implant uygulaması ile elektrik cerrahiye olanak verir. Ayrıca tümör ile temas ettiğİnde kanama sağlar.

error: Content is protected !!