Eklemli Kafa Yapısı ile Santral Ven Erişim Sistemi

CentaraLineMan System with Articulating Head (CLM-51)

CentraLineMan Sistem katater yerleştirme sırasında gerçek zamanlı ultrason rehberliğine olanak sağlayan, bir santral damar kataterizasyonu (central vascular cathaterization) eğitim çözümüdür.

Sistem ek olarak eklemli kafa yapısına sahiptir.

Açıklama

CentaraLıneMan System wIth ArtIculatIng Head (CLM-51)

CentraLineMan Sistem katater yerleştirme sırasında gerçek zamanlı ultrason rehberliğine olanak sağlayan, bir santral damar kataterizasyonu (central vascular cathaterization) eğitim çözümüdür.

Sistem ek olarak eklemli kafa yapısına sahiptir.

  • İnternal Jugüler, Supraklaviküler ve Subklaviyen ven bölgelerinde tam prosedür uygulanabilir.
  • Anatomik olarak doğru elle muayene edilebilir işaretçilere sahiptir
  • Ultrason uyumludur
  • Değiştirilebilir doku varyasyonları, çeşitli hasta popülasyonlarında ilerleyici beceri gelişimine izin verir
  • Kendiliğinden kapanan dokular, iğne girişimleri ve tam kateterizasyonlarda piyasadaki en uzun ömürlü kullanımı sağlar
  • Arteriyel / venöz sıvılardan anında geri bildirim sağlar ve komplikasyonları simüle eder
  • Taşınabilir olması ile öğrencilerin gerçek hasta bakımı ortamlarında pratik yapmalarını sağlar

Ek bilgi

Ürün Bileşenleri:

CentraLineMan Gövde,
Eklemli Kafa Yapısı
Değişebilir doku(CLMT-40)
Damar doldurma girişi,
Sıvı doldurma girişi,
Nabız-El pompası,
Venöz basınç düzenleyici,
Taşıma Çantası,
Arterial Sıvı (kırmızı)
Venöz Sıvı (mavi)
Kullanım Kılavuzu

Anatomik İşaretçiler

El ile muayene edilebilen ve ultrason görüntüleme yapılabilen Klinik olarak ilgili anatomik işaretçilere ve anatomiye sahiptir:
PALPE EDİLEBİLİR ANATOMİK İŞARETÇİLER:
– Üst torso ve boyun
– Trakea
– Sternokleidomastoid kası
– İlk kaburga kemiği lateral sınırı
– Sternal/klavikular uçlar

ULTRASON İLE GÖRÜNTÜLENEBİLİR ANATOMİK YAPI:
– Internal jugüler ven
– Brakiyosefalik ven
– Subklavyen ven
– Sternal çentik
– Manubriyum
– Karotis arter
– Subklavyen arter

Özellikleri ve Yararları

El becerisi eğitiminde ultrason rehberliğinde santral venöz girişimi için idealdir.
Ultrason uyumlu ve gerçeğe yakın ultrason görüntüsü sağlar
Anatomik olarak doğru belirleyicileri içeren insan gövdesini (boyun kısmı dahil göğüs alt kısmına kadar olan bölge)simule eder.
Pozitif ve negatif sonuçları gösterebilen için farklı arterial ve venöz kan ayırımı
Çoklu kanülasyonlar için kendisini onaran deri ve venler.
Birden çok kullanıma izin veren değişebilir doku setleri
Venöz basınç düzenleyici ile hataları önleyen ve saptayan ayarlanabilir arterial nabız ve uygun yönlendirici noktalar.

error: Content is protected !!