Post Partum Kanama Simülatörü

ETP-APP Post Partum Bleeding Simulator

Doğum sonrası kanama için simülatör.

Post partum akut kanaması olan bir hastayı yüksek gerçekçilikte simüle ederek, kriz anında kanamayı durdurmak ve hastanın hayatını kurtarmak için hızlı bir şekilde müdahale edebilmesini sağlayan simülatördür.

Açıklama

ETP-APP Post Partum BleedIng SImulator

Doğum sonrası kanama için simülatör.

Postpartum Tedavi İstasyonu Sistemi (ETP) normal doğumdan sonra akut kanaması olan bir hastayı simüle eder. Yoğun ve sürekli kanamaya neden olan bir sıvı pompası etkinleştirilir. Eğitimin amacı, kanamanın kaynağını bulmak ve belirlenen lezyon için uygun müdaheleyi yapmaktır.

Gerçekçiliği, öğrenciye kriz anında kanamayı durdurmak ve hastanın hayatını kurtarmak için hızlı bir şekilde müdahale etmeye zorlar.

ETP modeli, uterus serviks rüptürü, mesane rüptürü, vajinal alcerasyon ve rüptür, uterus rüptürü, kotiledonların ve / veya plasentanın tutulması gibi teşhisleri tanımlamak için özelleştirilebilir.

Ek bilgi

Dignosis

Uterine cervix rupture
Bladder rupture
Vaginal laceration and rupture
Uterine rupture
Retention of cotyledons and/or placenta

Components and spare parts

Reusable base made of fiberglass
Surgical unit, placenta and cotyledons
Peristatic pump in-out

error: Content is protected !!