Rejyonel Anestezi ve Vasküler Erişim Eğitim Paketi

SmarTissue Regional Anesthesia And Vascular Access Training Package (RAVAI-30)

Rejyonel Anestezi ve Vasküler Erişim Eğitim Paketimizle hem santral vasküler erişim hem de bölgesel anestezi uygulaması eğitimlerinde kullanılmak üzere iki farklı eğitim sistemini bir araya getirmiştir.

SmarTissue Trainer ile Bölgesel Anestezi, eğitmenlere ve kullanıcılara prosedürler arası doğruluk elde etmek ve İnterskalen ve supraklaviküler sinir bloğu beceri gelişimi sırasında eğitim deneyimini geliştirmek için bir geri bildirim mekanizması sağlayan tek sinir bloğu eğitim çözümüdür. Bu simülatör, uygun manipülasyon, yerleştirme ve sinirlere yakınlık bilgisi sağlamak için klinik olarak en uygun brakiyal pleksus anatomisinin ve iğne ucunun görüntülenmesi ile ultrason uygulamasına izin verir.

Açıklama

SmarTissue Regional Anesthesia And Vascular Access Training Package (RAVAI-30)

Rejyonel Anestezi ve Vasküler Erişim Eğitim Paketimizle hem santral vasküler erişim hem de bölgesel anestezi uygulaması eğitimlerinde kullanılmak üzere iki farklı eğitim sistemini bir araya getirmiştir.

SmarTissue Trainer ile Bölgesel Anestezi, eğitmenlere ve kullanıcılara prosedürler arası doğruluk elde etmek ve İnterskalen ve supraklaviküler sinir bloğu beceri gelişimi sırasında eğitim deneyimini geliştirmek için bir geri bildirim mekanizması sağlayan tek sinir bloğu eğitim çözümüdür. Bu simülatör, uygun manipülasyon, yerleştirme ve sinirlere yakınlık bilgisi sağlamak için klinik olarak en uygun brakiyal pleksus anatomisinin ve iğne ucunun görüntülenmesi ile ultrason uygulamasına izin verir.

Simülatör, vücut formundan ve SmarTissue teknolojisiyle üretilmiş değiştirilebilir bir dokudan oluşur. Sistem iğne-sinir görselleri ile uygun tekniğin ses doğrulaması için herhangi bir PC ile bağlanmasına izin verir. Bu pakette ayrıca ultrason uyumlu CentraLineMan dokusu, Hasta Konumlandırma Tepsisi, Sinir yapıları olan Venipunktür Pedi ve 25 paket steril olmayan kılavuz tel bulunur.

Ek bilgi

Beceri Geliştirme

Bölgesel anestezi için brakiyal pleksus sinirlerini hedefleme ile ilişkili psikomotor beceriler
İnterskalen ve / veya Supraklaviküler yaklaşımlar kullanılarak iğne yerleştirilmesi
Ultrason görüntüleme becerileri
Ultrason probu ve iğne manipülasyonu ve hareketi
İğne ucu konumlandırmasını, yakınlığını ve yerleşim doğrulamasını görselleştirme
Ultrason kullanarak sinir demetleri, arterler, damarlar ve kas anatomisinin tanınması

Anatomik İşaretçiler

Sternokleidomastoid kas
Klavikula
İnterskalen oluk
Dahili juguler ve karotis arter (nabız atan)
Ön ve orta skalen kası
Brakiyal pleksus

Özellikleri

Rejyonel Anestezi Değiştirilebilir SmarTissue, sinir stimülatörü elektroniği ve SmarTissue yazılımı (PC uyumlu *) ile vücut formunu içerir
İğne ve kateter yerleşimi sırasında kılavuzluk için ultrason uyumludur
Gelişmiş gerçekçilik için insan gövdesini bölgesel işaretleriyle anatomik olarak doğru simüle eder.
İğne sinir kılıfına girdiğinde belirgin “pop” sesi ile uyarır ve palpe edilebilir.
SmarTissue yazılımı benzersiz sinyalleri yorumlar, iğne sinire yakınsa sarı ve iğne sinire yerleştirilirse kırmızı renkle görsel olarak uyarır.
Simüle edilmiş bir arteryel nabız içerir.
Doğal olarak atılan simüle anestezik enjekte edilebilir ve
çoklu kullanım için uygundur.

İçerik

SmarTissue Üst Vücut Formu
Bölgesel Anestezi Değiştirilebilir SmarTissue
Ultrason Uyumlu CentraLineMan Doku
Hasta Konumlandırma Tepsisi
SmarTissue Yazılımı
Üniversal İğne Adaptörü
El Pompası, Taşıma Çantası
Sinirlerle Damara Girme Pedi
Steril Olmayan Kılavuz Teller (25'li Paket)
Eklemli Kafa Yapısı (RAVAI-31 ürününde bulunmaktadır)

error: Content is protected !!