TraumaChild Pediatrik Cerrahi Simülatörü

Açıklama

TraumaChild Pediatric Surgical Simulator TC-2180

TraumaChild, ileri pediatrik travma cerrahi beceri eğitimi alan tıp uzmanlarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli yumuşak doku simülatörümüz, dünyanın en yaygın kullanılan cerrahi simülatörü olan TraumaMan®’ın benzer özelliklerine sahip olarak geliştirilmiştir.

Simulab, 15 yıllık uluslararası deneyim, müşteri geri bildirimi ve üretim ilerlemelerinden yararlanarak TraumaChild Pediatrik Cerrahi Simülatörünü hayata geçirmiştir. Beş yaşındaki çocuk hastayı temsil eden bu simülatör nefes alma ve kanama özelliklerine sahiptir. İlk cerrahi kesi deneyimi için kanayabilen değiştirilebilir dokusu bulunmaktadır.

  • Eklemli kafa yapısı ile anatomik olarak beş yaşındaki vücut formu
  • Değiştirilebilir dokular kesildiğinde kanar, gerçekçiliği artırır ve öğrencinin görüşünü alanını kapayarak zorluğu arttırır
  • Dahili ventilasyon sistemi ile çalışan hava yolu yapısı; trakea, akciğerler ve torasik boşluğa hava yolu yanıtı sağlar
  • Anatomik ve dokunsal olarak doğru dokuların değiştirilmesi kolaydır ve her öğrenciye ilk kesim deneyimi sunar
  • Değiştirilebilir parçaların basitleştirilmiş temizliği ve bakımı ile eğitmenlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır

Ek bilgi

Beceri Geliştirme

Krikotiroidotomi
Perkütan Trakeostomi
İğne Dekompresyonu
Perikardiyosentez
Göğüs Tüpü Yerleştirme
Diyagnostik Peritoneal Lavaj (DPL)

Ürün İçeriği

TraumaChild Vücut Formu
Değiştirilebilir Dokular
Dahili Ventilatör
Kullanıcı Kılavuzu / Eğitmen Kılavuzu
Bakım Kiti (cilt bakım tozu ve arteriyel sıvı dahil)
Diseke edilmiş DPL Örneği
Taşıma Çantası

error: Content is protected !!