Travma Eğitim Grubu

Travmatik yaralanmaların morbidite, mortalite ve ekonomik maliyet açısından modern toplum üzerindeki etkisi çok büyüktür. Çalışmalar, hem ileri yaşam destek becerileri hem de travma mağdurunun hızlı stabilizasyonu ve taşınmasının hastanın nihai sonucu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Travma Yaşam Desteği eğitimleri, hastane öncesi bakım sağlayıcılarına travma kurbanının kapsamlı bir değerlendirmesini, ilk resüsitasyonunu ve hızlı naklini sağlamak için gerekli becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Gösterilen sonuç sayısı: 7

error: Content is protected !!