TraumaMan® System Yetişkin Travma Vücut Simulatörü

TraumaMan® patentli teknolojiye sahip, cerrahi eğitim programları için yaygın şekilde kabul gören ve ileri seviye akredite edilmiş bir eğitim aracıdır. TraumaMan® her bir işlemi lokalize eden geçerli yapıları taklit eden anatomik bir insan simulatörüdür. Hayvan anatomisinden insan anatomisine uyarlama gerekmeksizin her bir işlem için gerekli tüm organlar dahil edilmiştir.

Açıklama

TraumaMan® Sistemi, öğrenciler için birçok cerrahi prosedürü uygulama pratiği için tasarlanmış anatomik bir insan vücudu şeklidir.

  • Anatomik olarak doğru
  • Gerçekçi
  • Esnek
  • Elverişli
  • Ekonomik

TraumaMan®, dünyada en yaygın kullanılan cerrahi simülatördür. 45 ülkedeki 400.000’den fazla klinisyen, TraumaMan’ı kullanarak ileri cerrahi eğitimini tamamlamıştır. 2001’den beri İleri Travma Yaşam Desteği (ATLS®) eğitimlerinde kullanım için değerlendirilen ve onaylanan TraumaMan, dünya çapında eğitim için en etkin mevcut seçenek olmaya devam etmekte ve ATLS 10. sürümü gereksinimlerini karşılamaktadır.

Ek bilgi

Beceri Geliştirme:

Cerrahi Krikotiroidotomi (Cricothyroidotomy) ve trakeostomi (Tracheostomy)
Bilateral torakostomi göğüs tüpünün yerleştirilmesinde gerçek hayattaki plevral direnci verir ve artık değiştirilmesi daha kolay dokular sayesinde öğrencilerin uygulamaları arasında bakımı kolaylaştırır.
Öğrenciler Göğüs Tüpü Yerleştirme sırasında göğüs tüpünü sabitleme ve sütur atma yeteneği ile birlikte tüp yerleştirme için doğru pozisyonu tanımasına, cerrahi insizyon yapmasına, göğüs duvarından künt diseksiyon, plevra perforasyonunu egzersizine olanak sağlar.
Plevral efüzyon yönetimi
2., 4. ve 5. interkostal alanlarda tansiyon pnömotoraksı için yeni mekanik basınçlı iki taraflı iğne dekompresyonu
Perikardiyal efüzyon veya kardiyak tamponadı tespit etmek ve aspire etmek için perikardiyosentez uygulaması
DPL eğitim modülü ile intraperitoneal kanamayı değerlendirmek için cilt, yağ, fasya, karın kası ve periton tabakaları ile kesi uygulaması
Opsiyonel Tanı Periton Lavajı ve FAST muayenesi

Özellikleri ve Faydaları:

TraumaMan'ın kanama özelliği, çok katmanlı dokuları, solunum tepkileri ve palpe edilebilir anatomik olarak doğru yerleri ile ilk insizyondan itibaren yüksek gerçeklikte prosedürel simülasyona olanak sağlar.
Prosedürle ilgili akciğer hava tepkilerini güçlendirmek için tasarlanmış sessiz yeni dahili ventilatöre sahiptir.
Mobil boyun modülü cerrahi hava yolu yönetimi için beceri istasyonları arasında sorunsuz bir şekilde hareket edilebilmesini sağlar.
Birden fazla eklenti uzantısına sahip çok yönlü sistem: Mafsallı Kafa, Cerrahi Karın ve FAST muayenesi.
Benzersiz eğitim ihtiyaçlarınızı destekleyecek fiyatlandırma programları ile doku ve sistem varyasyonları.

Ek Kullanım Alanları:

TraumaMan® Sistem; İleri Travma Yaşam Desteği (ATLS) kusları için gerekli tüm olanakları sağlar. Bu sistem aynı zamanda acil tıp, iç hastalıkları gibi branşlar için de sütur atma, düğüm bağlama ve insizyonu içeren cerrahi eğitimi içini ideal bir araçtır.
Diagnostik Peritoneal Lavaj’a ek olarak, abdominal, bağırsak anastamozu uygulamaları aynı zamanda laparoskopik ve açık cerrahiler için kullanılabilir. Karın içerisindeki depo sıvı ile doldurulur, simüle bağırsak yerleştirilir ve işlem başlatılır. Karın içerisindeki deponun tabanına bir kanca takılarak derinde düğüm atma pratiği yapılabilir.
Öğrenciler abdominal doku seti üzerinde kesiler yapabilir ve daha sonra tabaka tabaka kapatabilir.
Göğüs doku seti sütur pratiği ve düğüm bağlama eğitiminde harika bir araçtır. Doku gerçekçi bir dokunma hissi sağlar ve sıvı rezervuarları etrafında dikiş atmayı olanaklı kılan damar yapılarına benzetilmiştir.

error: Content is protected !!